Cullamore's Thoroughbreds
 
Home Information & Copyrights

 

CAS - CENTRAL AGING SYSTEM


CAS-ikääntyminen tai Laukkajaoksen keskusikääntyminen on Laukkajaoksen vuonna 2006 aloittama kiinteä ikääntymismenetelmä. Se suunniteltiin, jotta ikäluokkakilpailut tulisivat mahdollisiksi ja järkeviksi toteuttaa virtuaalisessa laukkamaailmassa, minkä ohella se mahdollistaa yhtenevät astutuskaudet ja ikäluokkien vertailun.

CAS-ikääntymisen mukaan yksi oikean elämän viikko vastaa virtuaalimaailmassa yhtä kuukautta, joten yksi CAS-vuosi kestää yhteensä 12 oikeaa viikkoa. Muista ikääntymismenetelmistä poiketen CAS-vuosi vaihtuu kaikilla ikääntymistä käyttävillä harrastajilla, talleilla ja hevosilla aina samaan aikaan. CAS-ikääntymistä käyttäville hevosille ei ole välttämätöntä merkitä syntymäpäivää, sillä CAS-ikääntymistä käyttävät hevoset täyttävät vuosia aina tammikuun ensimmäisenä päivänä aivan kuin oikeassakin elämässä.

CAS-ikääntymisen käyttämisen voi aloittaa kesken kuluvan CAS-vuoden, kunhan ottaa huomioon, että vuosi ei silloin ala alusta (tammikuusta), vaan jatkuu suoraan sillä hetkellä meneillään olevasta kuukaudesta. CAS-ikääntyminen ei sulje pois muiden ikääntymismenetelmien käyttämistä, vaan myös muilla ikääntymismenetelmillä vanhenevat hevoset ja tallit voivat yhtälailla ottaa osaa Laukkajaoksen toimintaan. Ainoastaan ikäluokkakilpailut (kuten esimerkiksi Triple Crown kolmivuotiaille) saattavat mennä muita ikääntymismenelmiä käyttäviltä ohi suun, mikäli ne osuvat huonoon kohtaan.

CAS-vuodet merkitään joko roomalaisin tai tavallisin numeroin muodossa CAS #. Esimerkiksi CAS-vuosi kymmenen merkitään CAS X tai CAS 10. CAS-ajanlasku alkoi 4.12.2006. Kuluvan CAS-vuoden saat selville täältä.


CAS:iin eli Keskusikääntymiseen liittyviä linkkejä

CAS - hevosen ikälaskuri
CAS - kuluva CAS-vuosi
CAS - vuosikalenteri


Roomalaiset numerot tavallisiksi numeroiksi

I 1 yksi X 10 kymmenen
©Bud Morton
II 2 kaksi XI 15 viisitoista
III 3 kolme XX 20 kaksikymmentä
IV 4 neljä XXI 21 kaksikymmentäyksi
V 5 viisi XXXV 35 kolmekymmentäviisi
VI 6 kuusi L 50 viisikymmentä
VII 7 seitsemän LIII 53 viisikymmentäkolme
VIII 8 kahdeksan C 100 sata
IX 9 yhdeksän CVII 107 sataseitsemän

 

CAS-KALENTERI

CAS-vuosi tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu
CAS 1 4.12.06 11.12.06 18.12.06 25.12.06 1.1.07 8.1.07 15.1.07 22.1.07 29.1.07 5.2.07 12.2.07 19.2.07
CAS 2 26.2.07 5.3.07 12.3.07 19.3.07 26.3.07 2.4.07 9.4.07 16.4.07 23.4.07 30.4.07 7.5.07 14.5.07
CAS 3 21.5.07 28.5.07 4.6.07 11.6.07 18.6.07 25.6.07 2.7.07 9.7.07 16.7.07 23.7.07 30.7.07 6.8.07
CAS 4 13.8.07 20.8.07 27.8.07 3.9.07 10.9.07 17.9.07 24.9.07 1.10.07 8.10.07 15.10.07 22.10.07 29.10.07
CAS 5 5.11.07 12.11.07 19.11.07 26.11.07 3.12.07 10.12.07 17.12.07 24.12.07 31.12.07 7.1.08 14.1.08 21.1.08
CAS 6 28.1.08 4.2.08 11.2.08 18.2.08 25.2.08 3.3.08 10.3.08 17.3.08 24.3.08 31.3.08 7.4.08 14.4.08
CAS 7 21.4.08 28.4.08 5.5.08 12.5.08 19.5.08 26.5.08 2.6.08 9.6.08 16.6.08 23.6.08 30.6.08 7.7.08
CAS 8 14.7.08 21.7.08 28.7.08 4.8.08 11.8.08 18.8.08 25.8.08 1.9.08 8.9.08 15.9.08 22.9.08 29.9.08
CAS 9 6.10.08 13.10.08 20.10.08 27.10.08 3.11.08 10.11.08 17.11.08 24.11.08 1.12.08 8.12.08 15.12.08 22.12.08
CAS 10 29.12.08 5.1.09 12.1.09 19.1.09 26.1.09 2.2.09 9.2.09 16.2.09 23.2.09 2.3.09 9.3.09 16.3.09
CAS 11 23.3.09 30.3.09 6.4.09 13.4.09 20.4.09 27.4.09 4.5.09 11.5.09 18.5.09 25.5.09 1.6.09 8.6.09
CAS 12 15.6.09 22.6.09 29.6.09 6.7.09 13.7.09 20.7.09 27.7.09 3.8.09 10.8.09 17.8.09 24.8.09 31.8.09
CAS 13 7.9.09 14.9.09 21.9.09 28.9.09 5.10.09 12.10.09 19.10.09 26.10.09 2.11.09 9.11.09 16.11.09 23.11.09
CAS 14 30.11.09 7.12.09 14.12.09 21.12.09 28.12.09 4.1.10 11.1.10 18.1.10 25.1.10 1.2.10 8.2.10 15.2.10
CAS 15 22.2.10 1.3.10 8.3.10 15.3.10 22.3.10 29.3.10 5.4.10 12.4.10 19.4.10 26.4.10 3.5.10 10.5.10
CAS 16 17.5.10 24.5.10 31.5.10 7.6.10 14.6.10 21.6.10 28.6.10 5.7.10 12.7.10 19.7.10 26.7.10 2.8.10
CAS 17 9.8.10 16.8.10 23.8.10 30.8.10 6.9.10 13.9.10 20.9.10 27.9.10 4.10.10 11.10.10 18.10.10 25.10.10
CAS 18 1.11.10 8.11.10 15.11.10 22.11.10 29.11.10 6.12.10 13.12.10 20.12.10 27.12.10 3.1.11 10.1.11 17.1.11
CAS 19 24.1.11 31.1.11 7.2.11 14.2.11 21.2.11 28.2.11 7.3.11 14.3.11 21.3.11 28.3.11 4.4.11 11.4.11
CAS 20 18.4.11 25.4.11 2.5.11 9.5.11 16.5.11 23.5.11 30.5.11 6.6.11 13.6.11 20.6.11 27.6.11 4.7.11
CAS 21 11.7.11 18.7.11 25.7.11 1.8.11 8.8.11 15.8.11 22.8.11 29.8.11 5.9.11 12.9.11 19.9.11 26.9.11
CAS 22 3.10.11 10.10.11 17.10.11 24.10.11 31.10.11 7.11.11 14.11.11 21.11.11 28.11.11 5.12.11 12.12.11 19.12.11
CAS 23 26.12.11 2.1.12 9.1.12 16.1.12 23.1.12 30.1.12 6.2.12 13.2.12 20.2.12 27.2.12 5.3.12 12.3.12
CAS 24 19.3.12 26.3.12 2.4.12 9.4.12 16.4.12 23.4.12 30.4.12 7.5.12 14.5.12 21.5.12 28.5.12 4.6.12
CAS 25 11.6.12 18.6.12 25.6.12 2.7.12 9.7.12 16.7.12 23.7.12 30.7.12 6.8.12 13.8.12 20.8.12 27.8.12

CAS 26

3.9.12 10.9.12 17.9.12 24.9.12 1.10.12 8.10.12 15.10.12 22.10.12 29.10.12 5.11.12 12.11.12 19.11.12
CAS 27 26.11.12 3.12.12 10.12.12 17.12.12 24.12.12 31.12.12 7.1.13 14.1.13 21.1.13 28.1.13 4.2.13 11.2.13
CAS 28 18.2.13 25.2.13 4.3.13 11.3.13 18.3.13 25.3.13 1.4.13 8.4.13 15.4.13 22.4.13 29.4.13 6.5.13
CAS 29 13.5.13 20.5.13 27.5.13 3.6.13 10.6.13 17.6.13 24.6.13 1.7.13 8.7.13 15.7.13 22.7.13 29.7.13
CAS 30 5.8.13 12.8.13 19.8.13 26.8.13 2.9.13 9.9.13 16.9.13 23.9.13 30.9.13 7.10.13 14.10.13 21.10.13
CAS 31 28.10.13 4.11.13 11.11.13 18.11.13 25.11.13 2.12.13 9.12.13 16.12.13 23.12.13 30.12.13 6.1.14 13.1.14
CAS 32 20.1.14 27.1.14 3.2.14 10.2.14 17.2.14 24.2.14 3.3.14 10.3.14 17.3.14 24.3.14 31.3.14 7.4.14
CAS 33 14.4.14 21.4.14 28.4.14 5.5.14 12.5.14 19.5.14 26.5.14 2.6.14 9.6.14 16.6.14 23.6.14 30.6.14
CAS 34 7.7.14 14.7.14 21.7.14 28.7.14 4.8.14 11.8.14 18.8.14 25.8.14 1.9.14 8.9.14 15.9.14 22.9.14
CAS 35 29.9.14 6.10.14 13.10.14 20.10.14 27.10.14 3.11.14 10.11.14 17.11.14 24.11.14 1.12.14 8.12.14 15.12.14
CAS 36 22.12.14 29.12.14 5.1.15 12.1.15 19.1.15 26.1.15 2.2.15 9.2.15 16.2.15 23.2.15 2.3.15 9.3.15
CAS 37 16.3.15 23.3.15 30.3.15 6.4.15 13.4.15 20.4.15 27.4.15 4.5.15 11.5.15 18.5.15 25.5.15 1.6.15
CAS 38 8.6.15 15.6.15 22.6.15 29.6.15 6.7.15 13.7.15 20.7.15 27.7.15 3.8.15 10.8.15 17.8.15 24.8.15
CAS 39 31.8.15 7.9.15 14.9.15 21.9.15 28.9.15 5.10.15 12.10.15 19.10.15 26.10.15 2.11.15 9.11.15 16.11.15
CAS 40 23.11.15 30.11.15 7.12.15 14.12.15 21.12.15 28.12.15 4.1.16 11.1.16 18.1.16 25.1.16 1.2.16 8.2.16

 

Cullamore's Thorougbreds on virtuaalitalli. Mikään sivuilla mainittu ei tapahdu oikeasti. Tämä on virtuaalihevonen. Tekijänoikeudet ©Silent ellei toisin mainita.
Cullamore's Thoroughbreds is a sim-game stable. Nothing mentioned on this site happens for real. This is a sim-game horse. Copyrights ©Silent unless otherwise mentioned.